ผลงานล่าสุด

บริษัท เดลิคลีนคิทเช่น จำกัด

บริษัท พรีมาเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานปรับปรุงโรงงาน PCF3

บริษัท ซินอี้ อินดัสเทรียล จำกัด

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

งานสร้าง รั่วรอบบ้านพักอาศัย

อาคารคลังสินค้า,โรงอาหาร,บ้านพักคนงาน

บ้านพักอาศัย,คลังสินค้า

3 season fruit industry co. ltd

Contact info